Kerncijfers

Bovemij N.V. (in duizenden euro's)

 

2021

2020

2019

2018

2017

Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden)

 

63.498

65.486

40.761

2.259

24.937

Resultaat na belastingen

[A]

46.627

48.834

31.133

3.168

19.444

       

Eigen vermogen

[B]

255.652

221.318

182.302

156.539

159.882

Rentabiliteit eigen vermogen ([A] / [B])

 

18,2%

22,1%

17,1%

2,0%

12,2%

Toegekend dividend

 

13.937

11.089

9.665

3.662

6.511

       

Beleggingen en liquiditeiten

[C]

497.092

448.810

376.062

357.864

378.138

Resultaat beleggingen

[D]

19.925

5.025

13.699

-138

13.602

Gemiddeld rendement op beleggingen ([D] / [C])

 

4,2%

1,2%

3,7%

0,0%

3,6%

       

Gemiddeld aantal FTE Bovemij N.V.

 

625

623

609

571

531

       
       

Verzekeringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2021

2020

2019

2018

2017

Brutopremies

 

366.488

377.755

366.492

375.645

369.007

In procenten ten opzichte van 2017

 

99,3%

102,4%

99,3%

101,8%

100,0%

       

Verdiende premie eigen rekening

[E]

340.992

342.064

339.983

355.545

351.231

Schade eigen rekening in verhouding tot [E]

[F]

53,6%

51,1%

62,0%

69,6%

68,6%

Acquisitiekosten in verhouding tot [E]

[G]

14,8%

13,8%

15,1%

16,0%

17,0%

Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [E]

[H]

12,0%

14,9%

15,7%

10,9%

9,9%

Combined ratio (F+G+H)

 

80,4%

79,8%

92,8%

96,5%

95,5%

       

SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

 

212%

205%

187%

176%

190%

       

Technische voorzieningen

 

410.862

411.899

412.008

401.944

378.026

In procenten van de verdiende premie eigen rekening

 

120,5%

120,4%

121,2%

113,1%

107,6%

       
       

Financieringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2021

2020

2019

2018

2017

Uitstaande financieringen*

 

301.981

346.273

343.828

262.351

197.724

Resultaat in procenten van uitstaande financieringen

 

0,1%

-0,1%

0,8%

0,5%

0,1%

*Uitstaande financieringen betreft de som van vorderingen uit hoofde van financial lease en de boekwaarde van de vervoermiddelen.

       
       

Data-activiteiten (in duizenden euro's)

 

2021

2020

2019

2018

2017

Omzet data-activiteiten

 

26.437

22.534

27.916

29.035

26.353