Vooruitblik

Wij richten ons bij Bovemij volledig en exclusief op de mobiliteitsmarkt. Hierdoor weten wij als geen ander wat er speelt: waar kansen liggen, maar ook bedreigingen. Zo helpen we onze klanten om succesvol te ondernemen.

We blijven sterk in producten als verzekeren en financieren. In het ondersteunen van ondernemers bij het afdekken van basisbedrijfsrisico’s en financieringen. Maar we zijn als bedrijf ook volop in ontwikkeling. We bewegen vooruit, digitaliseren en ontwikkelen nieuwe (data-)oplossingen die ondernemers meer kennis opleveren. Met een geïntegreerd platform vol oplossingen die zij in kunnen zetten in hun eigen klantproces, in- en verkoop, service en onderhoud.

2022 is het jaar van de verdere executie: van de verder gaande samenwerking en van resultaten. Het is het jaar waarin we onze dienstverlening nog verder verbeteren en samen met klanten nieuwe proposities zullen ontwikkelen. Waarin we onze strategie echt tot uitvoer zullen brengen. En het jaar waarin we duidelijk zichtbaar zullen zijn voor onze klanten, maar ook voor prospects die niet meer om ons heen moeten kunnen. Dat doen we door in 2022 met goede nieuwe producten en diensten te komen die een antwoord bieden op de kansen en uitdagingen in de mobiliteitsbranche. 

De Raad van Bestuur verwacht geen materiële wijzigingen in de personeelsbezetting. In het terugblik van de Raad van Bestuur op 2021 zijn de verwachte investeringen en het voornemen om certificaten in te kopen toegelicht.

Door de coronacrisis haalden we in 2021 een uitzonderlijk resultaat. Met het bedwingen van het virus zullen we in 2022 naar verwachting weer naar een normaal resultaat toe bewegen. Daarnaast is het onzeker hoe de geopolitieke situatie in de Oekraïne zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen. We zijn geschokt door de recente geopolitieke ontwikkelingen, veroordelen de oorlog in Oekraïne ten zeerste en zijn diep bezorgd en bedroefd over de verwoestende gevolgen voor de bevolking van het land. Bovemij ondervindt geen directe gevolgen van de oorlog, maar ziet wel dat crisis invloed heeft op onze klanten onder meer door vanwege stijging in energieprijzen en uitdagingen in de supply chain. De economische impact hiervan op de financiële markten wordt nadrukkelijk gevolgd.