BOVAG

Het is jammer, maar we hebben er bij BOVAG alle begrip voor, dat het resultaat van Bovemij over 2022 is achtergebleven. Het zat eenvoudigweg niet mee op de beurs en de rentes stegen, met name ingegeven door de extreme geopolitieke ontwikkelingen.

Belangrijker is dat het operationele resultaat wél tot tevredenheid stemt. Daar moet de focus ook op liggen. Ik wil alle medewerkers van Bovemij dan ook hartelijk danken voor hun niet aflatende inzet in 2022.

In het kader van operationele resultaten is het belangrijk dat Bovemij komende tijd vaart maakt met het bijbenen van de steeds snellere digitalisering bij klanten. Dat vraagt om productvernieuwing. En om voortvarende productontwikkeling, zodat Bovemij snel kan aansluiten op de evoluerende behoeftes van de BOVAG-leden. Daar moet echt nog wel een tandje bij, wat BOVAG betreft.

We zullen daar als BOVAG ook onze input voor blijven leveren.

We zien dat Bovemij zich op een kantelpunt bevindt als het gaat om digitalisering van zijn dienstverlening. Het is daarbij zaak de klant goed in het oog te houden. Bij BOVAG merken we dat banken die dat kantelpunt bereikten, het klantbelang regelmatig uit het oog verloren.

Mijn dringende advies is om juist ook bij die digitaliseringsslag oog voor de warme band met onze leden te hebben. Behoud die, koester die, versterk die. Juist nu, in een periode waar ondernemers voor enorme uitdagingen staan, kan Bovemij laten zien wat de kernkwaliteiten zijn: ondersteunen van het ondernemerschap van BOVAG-leden. Ik vraag daarbij bijzondere aandacht voor onze ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. BOVAG zal Bovemij aanmoedigen de producten, diensten en omgang richting ondernemingen én de ondernemers zelf te blijven verbeteren en innoveren. Zo bied je als branche-eigen club de meerwaarde die van je verwacht mag worden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn weer volledig en moeten voortvarend aan de slag. Wij willen ze daarin ondersteunen. Ik ben een dag 'op stage' geweest in Nijmegen en heb toen heel veel over de Bovemij-organisatie geleerd. Zo heb ik begrepen dat Bovemij zich ooit in Nijmegen heeft gevestigd vanwege de makkelijke toegang tot goed opgeleid personeel. Nu de top op orde is, is het zaak werk te maken van de aanwas van een jonge, frisse garde toptalenten, die het nieuwe elan van Bovemij mede vorm kunnen geven. En de noodzakelijke vaart kunnen maken met de ontwikkeling en vernieuwing van het productportfolio. Aangezien het hoofdkantoor van Bovemij in Nijmegen zit, mag dat geen probleem zijn.

Han ten Broeke,
algemeen voorzitter BOVAG