Kerncijfers

Bovemij N.V. (in duizenden euro's)

 

2022

2021

2020

2019

2018

Resultaat voor belastingen (incl. aandeel derden)

 

-10.560

63.498

65.486

40.761

2.259

Resultaat na belastingen

[A]

-14.390

46.627

48.834

31.133

3.168

       

Eigen vermogen

[B]

210.222

255.652

221.318

182.302

156.539

Rentabiliteit eigen vermogen ([A] / [B])

 

-6,8%

18,2%

22,1%

17,1%

2,0%

Toegekend dividend

 

-

13.937

11.089

9.665

3.662

       

Beleggingen en liquiditeiten

[C]

479.025

497.092

448.810

376.062

357.864

Resultaat beleggingen

[D]

-34.186

19.925

5.025

13.699

-138

Gemiddeld rendement op beleggingen ([D] / [C])

 

-7,0%

4,2%

1,2%

3,7%

0,0%

       

Gemiddeld aantal FTE Bovemij N.V.

 

622

625

623

609

571

       
       

Verzekeringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2022

2021

2020

2019

2018

Brutopremies

 

384.855

366.488

377.755

366.492

375.645

In procenten ten opzichte van 2018

 

102,5%

97,6%

100,6%

97,6%

100,0%

       

Verdiende premie eigen rekening

[E]

355.298

340.992

342.064

339.983

355.545

Schade eigen rekening in verhouding tot [E]

[F]

61,5%

53,6%

51,1%

62,0%

69,6%

Acquisitiekosten in verhouding tot [E]

[G]

15,1%

14,8%

13,8%

15,1%

16,0%

Beheers- en personeelskosten in verhouding tot [E]

[H]

13,7%

12,0%

14,9%

15,7%

10,9%

Combined ratio (F+G+H)

 

90,3%

80,4%

79,8%

92,8%

96,5%

       

SCR Ratio N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

 

213%

212%

205%

187%

176%

       

Technische voorzieningen

 

438.477

410.862

411.899

412.008

401.944

In procenten van de verdiende premie eigen rekening

 

123,4%

120,5%

120,4%

121,2%

113,1%

       
       

Financieringsactiviteiten (in duizenden euro's)

 

2022

2021

2020

2019

2018

Uitstaande financieringen*

 

260.550

301.981

346.273

343.828

262.351

Resultaat in procenten van uitstaande financieringen

 

0,2%

0,1%

-0,1%

0,8%

0,5%

*Uitstaande financieringen betreft de som van vorderingen uit hoofde van financial lease en de boekwaarde van de vervoermiddelen.

       
       

Data-activiteiten (in duizenden euro's)

 

2022

2021

2020

2019

2018

Omzet data-activiteiten

 

26.247

26.437

22.534

27.916

29.035