17. Beleggingslasten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2022

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

866

694

-

-

-

380

1.880

3.820

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

5

2.861

9.105

5.543

18.632

-

-

36.146

Gerealiseerd verlies op beleggingen

680

-

-

51

405

-

-

1.136

 

1.551

3.555

9.105

5.594

19.037

380

1.880

41.102

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2021

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

1.740

268

42

-

-

486

2.110

4.646

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

730

-

-

837

488

-

-

2.055

Gerealiseerd verlies op beleggingen

-

-

-

-

49

-

-

49

 

2.470

268

42

837

537

486

2.110

6.750