Niet-technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2022

2021

    

Resultaat technische rekening

 

11.938

81.572

    

Beleggingsopbrengsten

16

  

Opbrengst gebouwen en terreinen

 

3.027

3.981

Opbrengst overige beleggingen

 

18

1

Ongerealiseerde winst op beleggingen

 

80

18.773

Gerealiseerde winst op beleggingen

 

3.791

3.920

  

6.916

26.675

    

Beleggingslasten

17

  

Beheerskosten en rentelasten beleggingen

 

3.820

4.646

Ongerealiseerd verlies op beleggingen

 

36.146

2.055

Gerealiseerd verlies op beleggingen

 

1.136

49

  

41.102

6.750

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen overgeboekt naar technische rekening

 

22.557

-14.752

    

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

18

  

Omzet

 

55.861

57.284

Kostprijs van de omzet

 

25.442

31.342

  

30.419

25.942

Beheerskosten niet-verzekeringstechnisch

 

45.724

49.213

Overige baten (+) en lasten (-)

 

-3

-1.300

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

 

-15.308

-24.571

    

Andere lasten

19

1.750

4.237

    

Resultaat voor belastingen

 

-16.749

57.937

    

Belastingen

20

-3.830

-16.871

    

Resultaat na belastingen

 

-20.579

41.066

    

Resultaat aandeel derden

21

6.189

5.561

    

Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V.

 

-14.390

46.627

    

Resultaat na belastingen per aandeel (in euro's)

 

-1,41

4,58