Vooruitblik

Het financieel resultaat van 2022 heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering in de komende jaren. Temeer omdat we verwachten dat de geopolitieke situatie in Europa en de daaraan gekoppelde gevolgen voor economie en maatschappij ook komend jaar nog onstabiel zullen blijven. We verwachten eveneens dat de markttrends en ontwikkelingen verder doorzetten.

Onze strategie voor de komende jaren is gericht op het verstevigen van het fundament van onze organisatie, onze kernactiviteiten. We houden ons investeringsbudget voor het komende jaar op peil en in lijn met het budget van afgelopen jaar. We besteden dit budget aan de uitvoer van onze strategie. Dat begint bij het verbeteren, moderniseren en vernieuwen van onze dienstverlening. Via een investeringskalender hebben we nadrukkelijk prioriteiten gesteld waarin we de komende jaren ons geld investeren. We kiezen voor het vasthouden van het investeringsbudget, omdat we denken op deze manier de beweging naar een toekomstbestendige organisatie te kunnen maken.

Onze leaseportefeuille hebben we afgelopen jaar succesvol geherfinancierd, onder goede condities. Dat is belangrijk nieuws voor onze leasemaatschappijen richting de toekomst. In het verlengde hiervan gaat Bovemij een nieuw ‘white label’ leaseproduct introduceren, dat kleine en middelgrote garages in staat stelt hun eigen leaseproducten aan te bieden aan hun klanten.

We merken dat de arbeidsmarkt gespannen is en dat het uitdagend is vacatures binnen Bovemij ingevuld te krijgen. Verder zien we dat het verloop in ons personeelsbestand is toegenomen, omdat onze medewerkers worden benaderd door recruiters om hun carrière elders voort te zetten. We blijven ons inspannen, bijvoorbeeld met doeltreffende arbeidsmarktcommunicatie, om vacatures in te vullen. Met onze arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur zorgen we ervoor dat we onze talenten aan ons blijven binden en het verloop kunnen beperken. Voor moeilijk in te vullen vacatures maken we een zorgvuldige afweging of we deze vaak specifieke kennis ook extern kunnen inkopen.

Daarnaast zullen we wat betreft personeelskosten kostenbewust moeten opereren. Daarom zijn we er in de toekomst scherper op of we nieuwe vacatures moeten uitzetten of dat deze ook binnen Bovemij kunnen worden ingevuld. Een belangrijke personele wijziging in 2023 is de aanstelling van Linn Musters per 15 februari 2023 als algemeen directeur bij N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij. Zij vervangt Pieter van der Burg die na 32 jaar met pensioen gaat.

2023 zal ook het jaar zijn waarin wij ons zestigjarig jubileum vieren. Dat doen we met onze klanten, met onze medewerkers en hun gezinnen en met de overige stakeholders. Want samen hebben we ervoor gezorgd dat we nu 60 zijn. In 2023 vieren we dat we trots zijn op ons verleden en enthousiast over onze toekomst.