16. Beleggingsopbrengsten

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2022

Opbrengst gebouwen en terreinen

1.239

1.788

-

-

-

-

-

3.027

Opbrengst overige beleggingen

-

-

-

-

-

-

18

18

Ongerealiseerde winst op beleggingen

80

-

-

-

-

-

-

80

Gerealiseerde winst op beleggingen

-

-

968

1.142

1.642

39

-

3.791

 

1.319

1.788

968

1.142

1.642

39

18

6.916

(in duizenden euro's)

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

Overige terreinen en gebouwen

Aandelen

Obligaties

Hypotheken

Uitstaande leningen

Liquide middelen

Totaal 2021

Opbrengst gebouwen en terreinen

2.347

1.635

-

-

-

-1

-

3.981

Opbrengst overige beleggingen

-

-

-

-

-

-

1

1

Ongerealiseerde winst op beleggingen

-

5.548

12.691

-

534

-

-

18.773

Gerealiseerde winst op beleggingen

-

-

1.560

519

1.754

87

-

3.920

 

2.347

7.183

14.251

519

2.288

86

1

26.675

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.