Tot slot

Gezien onder meer de externe geopolitieke ontwikkelingen een moeilijk jaar resultaat technisch gezien. De Raad van Commissarissen complimenteert de Raad van Bestuur met het vasthouden aan haar koers om Bovemij enerzijds toekomstbestendig te houden en anderzijds de focus te hebben op de bestaande dienstverlening. Van en voor de branche met verzekeringen, financieringen, garanties en datadiensten.

We zijn tevreden met de mogelijkheid die afgelopen jaar is geboden met het inkoopprogramma certificaten van Bovemij. Een mooie mogelijkheid voor certificaathouders die dit wensten om hun certificaten in te laten kopen. Dit gezien de beperkte verhandelbaarheid op de markt en de financiële mogelijkheden van Bovemij in 2022 om hier haar verantwoordelijkheid in te nemen.  

Het is een lastige tijd, niet alleen voor Bovemij en de branche, maar voor de hele maatschappij. Samen vooruit is en blijft het credo en het onderstreept het belang om gezamenlijk op te treden met onze stakeholders. Hier zijn in 2022 goede stappen in gezet en we zien uit naar een verdere uitbouw van de samenwerking in 2023. 

De Raad van Commissarissen wil in het bijzonder haar dank uitspreken voor de medewerkers van Bovemij. Er wordt veel van iedereen gevraagd om naast het toekomstbestendig maken van de organisatie ook de focus te hebben voor de huidige dienstverlening.