7. Aandeel derden

Aandeel derden

(in duizenden euro's)

2022

2021

Aandeel derden BOVAG Bovemij Platform (50%)

-10.769

-7.579

Stand per 31 december

-10.769

-7.579

De mutatie in het aandeel derden bedraagt € 3.190.000 (2021: € 3.061.000) negatief en bestaat uit het resultaat aandeel derden (€ 6.189.000 negatief) en € 3.000.000 agiostorting van Bovemij N.V.  

Bovemij N.V. en Daisy B.V. hebben in 2022 € 4.000.000 respectievelijk € 2.000.000 aan agio gestort in BOVAG Bovemij Platform B.V. Deze agiostorting leidt ultimo 2022 bij Bovemij N.V. tot een eenmalige overige mutatie van de deelneming bij Bovemij N.V. en is toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening 3. Eigen vermogen.