Toezicht

Corporate Governance Code

De Corporate Governance Code 2016 is van toepassing op Bovemij. De Raad van Commissarissen herkent zich in de uitgangspunten en best practices van de Corporate Governance Code. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid zoals bedoeld in de Code. 

Vergaderingen

In 2022 kwam de Raad van Commissarissen in totaal dertien keer bijeen. Dit betreft naast reguliere vergaderingen extra vergaderingen inzake de strategie, de benoeming van de CEO, het inkoopprogramma certificaten, voorbereiding Algemene vergadering van Aandeelhouders en het Onderling Beraad. Voor de reguliere vergaderingen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur geldt dat deze vijf keer in 2022 hebben plaatsgevonden. Twee van deze vergaderingen (begin en einde jaar) was in aanwezigheid van de externe accountant (EY).

Bij de totstandkoming van de strategie is de Raad van Commissarissen in een adviserende rol betrokken. Daarnaast ziet de Raad van Commissarissen toe op de kwaliteit van besluitvorming in de belangrijkste beslissingen en investeringen bij de uitvoering van de strategie van Bovemij. Naast de vijf reguliere vergaderingen kwam de Raad van Commissarissen in 2022 twee keer bijeen in een strategiedag met de Raad van Bestuur, Statutaire Directie van de Verzekeraar en de Raden van Commissarissen van de holding en de verzekeraar. 

Aanwezigheid

Reguliere vergaderingen

Extra vergaderingen

A.C. (Arjen) Dorland

100% (5 van de 5)

100% (8 van de 8)

N. (Norbert) van den Eijnden

100% (5 van de 5)

100% (8 van de 8)

J.E. (Jaco) Remijn

100% (5 van de 5)

75% (6 van de 8)

C. (Corinne) Weeda - Hoogstad

100% (5 van de 5)

100% (8 van de 8)

G.H. (George) Seitzinger

100% (5 van de 5)

88% (7 van de 8)