6. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans. 

Solvabiliteit

De solvabiliteitsvereisten in de tabel hierna hebben betrekking op de onder toezicht staande verzekeringsonderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en zijn gebaseerd op Solvency II-grondslagen. De solvabiliteitsratio van dochteronderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij bedraagt 213% (2021: 212%). In de berekening van de solvabiliteit wordt rekening gehouden met alle voor N.V. Schadeverzekering-Maatschappij relevant geachte risico‚Äôs. Voor een toelichting op het intern vastgestelde streefniveau (appetite) van de solvabiliteit wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Bestuur, paragraaf Risicomanagement en hierin naar de subparagraaf Kapitaal- en dividendbeleid.

Solvabiliteitsvereisten

(in miljoenen euro's)

%

2022

2021

Wettelijk vereist

100%

106,3

109,4

Intern vastgesteld minimumniveau

130%

138,1

142,2

Intern vastgesteld vereiste niveau

150%

159,4

164,0

Intern vastgesteld streefniveau (appetite)

170%

180,7

185,9

Aanwezige solvabiliteit

 

226,2

231,9

Solvabiliteitsratio

 

213%

212%