Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2022

Aantal medewerkers

Ultimo 2022 zijn vier personen in dienst van de vennootschap (2021: vier)

Commissarissen en bestuurders

Ultimo 2022 bestaat de Raad van Commissarissen uit vijf leden (2021: vijf) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2021: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.

2022

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning diversen

Uitgestelde beloning pensioen

Totaal beloning

M.G. Bakker

317

42

27

386

M. van de Lustgraaf

316

47

29

392

M.A. van Steenis

320

63

24

407

J.H.W.H. Coffeng (vanaf 14 februari 2022)

400

34

26

460

Totaal

1.353

186

106

1.645

2021

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning diversen

Uitgestelde beloning pensioen

Totaal beloning

M.G. Bakker

283

41

24

348

M. van de Lustgraaf

287

56

27

370

M.A. van Steenis

295

62

21

378

R.P.A. Leander

581

85

313

979

Totaal

1.446

244

385

2.075

De directe beloning diversen bevat autokosten, sociale lasten werkgever en overige.

J.H.W.H. Coffeng is per 14 februari 2022 toegetreden tot de Raad van Bestuur als CEO van Bovemij N.V.

R.P.A. Leander heeft gebruik gemaakt van het onvoorwaardelijk recht om per 31 maart 2022 zijn 32.415 certificaten tegen een eerder vastgestelde prijs van € 37,60 per certificaat aan te bieden. Deze verplichting is in de jaarrekening van 2021 separaat opgenomen onder de overlopende passiva en in 2022 betaald.

Honorering Raad van Commissarissen

(in duizenden euro's)

2022

2021

A.C. Dorland

55

58

N. van den Eijnden

48

50

J.E. Remijn

48

50

G.H. Seitzinger (vanaf 23 april 2021)

40

28

C. Weeda-Hoogstad

48

52

G.J.N.H. Cerfontaine (t/m 23 april 2021)

-

21

Totaal

239

259

De hierboven vermelde bedragen zijn in 2022 exclusief BTW opgenomen.

Aandelenbezit Raad van Bestuur

Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

2022

2021

R.P.A. Leander

-

32.415

Totaal

-

32.415

Nijmegen, 30 maart 2023

Raad van Bestuur

 

Raad van Commissarissen

J.H.W.H. Coffeng

 

A.C. Dorland (voorzitter)

M.G. Bakker

 

N.M.P. van den Eijnden

M. van de Lustgraaf

 

J.E. Remijn

  

G.H. Seitzinger

  

C. Weeda-Hoogstad