5. Overlopende activa

Overlopende acquisitiekosten

(in duizenden euro's)

2022

2021

Ongevallen en ziekte

232

620

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

2.519

2.726

Casco

26.420

22.144

Brand en andere schade aan goederen

72

174

Overige branches

535

-471

Stand per 31 december

29.778

25.193

De overlopende acquisitiekosten zijn inclusief overlopende acquisitiekosten op quota share-herverzekeringen. De overlopende acquisitiekosten op herverzekeringen verklaren het negatieve bedrag bij overige branches. Voor overlopende acquisitiekosten is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde. 

Overige overlopende activa

(in duizenden euro's)

2022

2021

Toekomstige termijnen te factureren verzekeringspremie

33.437

31.482

Overige overlopende activa

866

804

Stand per 31 december

34.303

32.286

De overige overlopende activa hebben overwegend een kortlopend karakter en de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.