Grondslagen voor consolidatie

De volgende deelnemingen zijn in de consolidatie betrokken:

Naam

Statutair gevestigd te

Aandeel 2022

Aandeel 2021

    

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

Nijmegen

100%

100%

Enra Verzekeringen B.V.

Grootebroek

100%

100%

Enra GmbH

Kaarst (Duitsland)

100%

n.v.t.

Quakel Assuradeuren B.V.

Alphen aan den Rijn

50%

50%

Bovemij Intermediair B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Juridische Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

RDC Group B.V.

Amsterdam

100%

100%

RDC inMotiv Nederland B.V.

Amsterdam

100%

100%

    

Bovemij Financieringen B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Nijmegen

100%

100%

Care4Lease B.V.

Nijmegen

100%

100%

Bovemij Finance B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

BOVAG Bovemij Platform B.V.

Nijmegen

50%

50%

    

Bovemij Platform Holding B.V.

Nijmegen

100%

100%

Viabovemij B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

Bovemij Interne Diensten B.V.

Nijmegen

100%

100%

Commercie Bovemij Groep B.V.

Nijmegen

100%

100%

    

Autotrust Holding B.V.

Groningen

100%

100%

Autotrust B.V.

Assen

100%

100%

Autotrust Europe B.V.

Groningen

100%

100%

Autotrust Service B.V.

Assen

100%

100%

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop overheersende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datum waarop geen sprake meer is van overheersende zeggenschap. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld.

Proportionele consolidatie wordt alleen toegepast op de joint venture Quakel Assuradeuren B.V. 

Bovemij N.V. en BOVAG Daisy B.V. zijn beiden voor 50% eigenaar van BOVAG Bovemij Platform B.V. De cijfers van deze vennootschap zijn voor 100% in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen, wegens overheersende zeggenschap doordat Bovemij de bestuurders kan benoemen. Het aandeel van BOVAG Daisy B.V. is in de jaarrekening verwerkt als 'aandeel derden'.

Alle in de consolidatiekring betrokken deelnemingen, met uitzondering van BOVAG Bovemij Platform B.V., Enra GmbH en Quakel Assuradeuren B.V., zijn onderdeel van de fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting zijn alle in de consolidatiekring betrokken deelnemingen, met uitzondering van BOVAG Bovemij Platform B.V., Enra GmbH, Quakel Assuradeuren B.V., ViaBovemij B.V. en Bovemij Platform Holding B.V. onderdeel van de fiscale eenheid voor. Alle transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden onder normale marktvoorwaarden.

Voor de verslaglegging van bedrijfscombinaties van entiteiten of transacties onder gemeenschappelijke leiding hanteert Bovemij de 'pooling of interest' methode (vergelijkend cijfer aangepast).

Oprichting

Per 26 januari 2022 is Enra GmbH opgericht als 100% dochter van Enra Verzekeringen B.V om beter aan te sluiten op de verkoop van fietsverzekeringen in Duitsland.