9. Technische voorzieningen

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2022

31-12-2021

Ongevallen en ziekte

5.712

5.519

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

26.184

25.255

Casco

132.705

117.856

Brand en andere schade aan goederen

789

1.045

Overige branches

9.141

8.460

 

174.531

158.135

   

Technische voorzieningen voor niet-verdiende premies en lopende risico's - aandeel herverzekeraars

  

(in duizenden euro's)

31-12-2022

31-12-2021

Ongevallen en ziekte

450

538

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

919

824

Casco

775

766

Brand en andere schade aan goederen

145

-424

Overige branches

12

3.066

 

2.301

4.770

   

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - bruto

  

(in duizenden euro's)

31-12-2022

31-12-2021

Ongevallen en ziekte

67.796

77.399

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

192.000

178.841

Casco

12.876

7.845

Brand en andere schade aan goederen

11.526

11.444

Overige branches

13.216

12.832

 

297.414

288.361

Onder de brutoschadevoorziening is voor € 1.000 (2021: € 34.000) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

De waardering van de technische voorzieningen voor te betalen schade is een inherent onzeker proces dat aannames omvat voor wijzigingen in wetgeving, sociale, economische en demografische trends, inflatie, rendementen, gedrag van de polishouder en andere factoren. In het bijzonder vallen onder de aannames met betrekking tot deze aspecten rentetarieven, ziektecijfers en trends hierin, trends in schade-uitkeringen en aannames die in de toereikendheidstoets worden gebruikt.

Waar mogelijk maakt Bovemij gebruik van waarneembare marktvariabelen en modellen/technieken die algemeen worden gebruikt in de markt. Niet in de marktwaarneembare aannames zijn gebaseerd op een combinatie van de ervaringen binnen Bovemij en benchmarks vanuit de markt, zoals verstrekt door de afdeling statistiek van het Verbond van Verzekeraars, het Actuarieel Genootschap en vergelijkbare instellingen in Europa. De toepassing van verschillende aannames bij deze evaluatie kan effect hebben op de technische voorzieningen voor te betalen schade en de schade eigen rekening.

Technische voorzieningen voor te betalen schaden - aandeel herverzekeraars

(in duizenden euro's)

31-12-2022

31-12-2021

Ongevallen en ziekte

13.388

12.694

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

29.559

29.267

Casco

221

-

Brand en andere schade aan goederen

6.699

6.449

Overige branches

406

748

 

50.273

49.158

   

Overige technische voorzieningen

(in duizenden euro's)

31-12-2022

31-12-2021

Ongevallen en ziekte

4.061

4.149

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

12.463

12.036

Casco

1.094

667

Brand en andere schade aan goederen

939

928

Overige branches

549

514

 

19.106

18.294

De totale technische voorzieningen bedragen € 438.477.000 (2021: € 410.862.000). De looptijd van de technische voorzieningen is voor een bedrag van € 194.425.000 (2021: € 176.249.000) korter dan één jaar, een bedrag van € 201.031.000 (2021: € 178.049.000) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar en een bedrag van € 43.021.000 (2021: € 56.564.000) heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De technische voorzieningen zijn actuarieel getoetst.

Verloopoverzicht technische voorzieningen

 

Premies

Schaden

Overige

(in duizenden euro's)

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Stand per 1 januari

153.365

141.656

239.203

251.954

18.294

18.289

Mutatie boekjaar

18.865

11.709

7.938

-12.751

812

5

Stand per 31 december

172.230

153.365

247.141

239.203

19.106

18.294

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2022

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Einde schadejaar

181.341

177.538

197.551

224.008

265.815

250.513

244.677

223.276

196.843

197.281

231.047

 

1 jaar later

174.050

179.930

194.822

223.896

272.126

246.500

242.272

207.969

180.308

183.385

  

2 jaar later

171.938

178.986

196.085

228.212

280.160

245.830

243.370

214.736

180.685

   

3 jaar later

172.503

180.597

196.697

228.797

282.410

244.704

253.267

214.895

    

4 jaar later

171.213

179.742

197.191

229.672

284.420

246.399

256.701

     

5 jaar later

172.762

178.898

198.167

231.937

286.148

247.290

      

6 jaar later

172.527

178.815

199.911

230.296

289.598

       

7 jaar later

172.100

179.028

197.448

232.213

        

8 jaar later

172.168

178.292

199.693

         

9 jaar later

171.588

179.304

          

10 jaar later

171.540

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2022

171.540

179.304

199.693

232.213

289.598

247.290

256.701

214.895

180.685

183.385

231.047

 

Cumulatief betaald ultimo 2022

166.990

171.664

190.892

222.945

265.636

231.235

228.977

190.609

156.944

147.329

115.788

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2022

4.550

7.640

8.801

9.268

23.962

16.055

27.724

24.286

23.741

36.056

115.259

297.342

Voorziening schadejaren voor 2012

         

72

Totale brutoschadevoorziening

         

297.414

Uitloopresultaten technische voorzieningen 2021

Cumulatieve schadelast naar uitloopjaar

Schadejaar

           

(in duizenden euro's)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Einde schadejaar

170.890

181.341

177.538

197.551

224.008

265.815

250.513

244.677

223.276

196.843

197.281

 

1 jaar later

168.004

174.050

179.930

194.822

223.896

272.126

246.500

242.272

207.969

180.308

  

2 jaar later

173.085

171.938

178.986

196.085

228.212

280.160

245.830

243.370

214.736

   

3 jaar later

171.659

172.503

180.597

196.697

228.797

282.410

244.704

253.267

    

4 jaar later

172.568

171.213

179.742

197.191

229.672

284.420

246.399

     

5 jaar later

171.475

172.762

178.898

198.167

231.937

286.148

      

6 jaar later

171.129

172.527

178.815

199.911

230.296

       

7 jaar later

171.498

172.100

179.028

197.448

        

8 jaar later

171.866

172.168

178.292

         

9 jaar later

171.484

171.588

          

10 jaar later

171.136

           

Cumulatieve schadelast ultimo 2021

171.136

171.588

178.292

197.448

230.296

286.148

246.399

253.267

214.736

180.308

197.281

 

Cumulatief betaald ultimo 2021

171.089

166.150

170.199

187.061

216.452

257.484

223.130

221.559

181.448

144.240

101.046

Totaal:

Openstaande voorziening ultimo 2021

47

5.438

8.093

10.387

13.844

28.664

23.269

31.708

33.288

36.068

96.235

287.041

Voorziening schadejaren voor 2011

         

1.320

Totale brutoschadevoorziening

         

288.361

Uitloopresultaten per branche

Ongevallen en ziekte

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

45.204

-12.369

40.245

-7.410

Boekjaar -3

6.761

-502

3.134

3.125

Boekjaar -2

10.216

-2.227

4.561

3.428

Boekjaar -1

15.218

-5.423

7.384

2.411

Boekjaar

-

-6.504

12.472

 

Stand per 31 december

77.399

-27.025

67.796

1.554

     

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

84.874

-18.708

70.584

-4.418

Boekjaar -3

20.901

-7.310

17.398

-3.807

Boekjaar -2

19.044

-7.443

15.633

-4.032

Boekjaar -1

54.022

-21.252

23.818

8.952

Boekjaar

-

-22.128

64.567

 

Stand per 31 december

178.841

-76.841

192.000

-3.305

     

Casco

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

92

14

54

52

Boekjaar -3

190

-82

136

-28

Boekjaar -2

377

-117

50

210

Boekjaar -1

7.186

-8.251

300

-1.365

Boekjaar

-

-84.082

12.336

 

Stand per 31 december

7.845

-92.518

12.876

-1.131

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

4.458

-3.728

719

11

Boekjaar -3

947

-168

145

634

Boekjaar -2

473

-119

218

136

Boekjaar -1

5.566

-4.129

709

728

Boekjaar

-

-6.475

9.735

 

Stand per 31 december

11.444

-14.619

11.526

1.509

     

Overige branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

5.028

-1.764

4.514

-1.250

Boekjaar -3

872

-306

649

-83

Boekjaar -2

1.301

-323

1.097

-119

Boekjaar -1

5.631

-1.511

952

3.168

Boekjaar

-

-6.744

6.004

 

Stand per 31 december

12.832

-10.648

13.216

1.716

     

Totaal alle branches

(in duizenden euro's)

Voorz. schaden ultimo vorig boekjaar

Betaalde schaden in boekjaar

Voorz. schaden ultimo boekjaar

Afwikkelresultaat

Oudere jaren

139.656

-36.555

116.116

-13.015

Boekjaar -3

29.671

-8.368

21.462

-159

Boekjaar -2

31.411

-10.229

21.559

-377

Boekjaar -1

87.623

-40.566

33.163

13.894

Boekjaar

-

-125.933

105.114

 

Stand per 31 december

288.361

-221.651

297.414

343