Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Lees meer ›Premies

15. Bedrijfskosten

De beheers- en personeelskosten toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten zijn opgenomen bij de toelichting op het 'Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten'.

Lees meer ›15. Bedrijfskosten

16. Beleggingsopbrengsten

De opbrengst bij terreinen en gebouwen betreft huuropbrengsten.

Lees meer ›16. Beleggingsopbrengsten

17. Beleggingslasten

Lees meer ›17. Beleggingslasten

18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

De omzet bij de platforms is gestegen met € 477.000 maar daalde daartegen bij RDC waardoor de omzet in 2022 uitkomt op € 19.537.000 (2021: € 19.633.000).

Lees meer ›18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

19. Andere lasten

De andere lasten bedragen in 2022 € 1.750.000 in verband met een voorgenomen besluit van de DNB tot het opleggen van een boete van € 2.000.000 en een verlaging van de boete door de AFM met € 250.000 (2021: € 2.000.000).

Lees meer ›19. Andere lasten

20. Belastingen

De effectieve belastingdruk is Percentage huidig jaar (xxxx: Percentage vorig jaar). De belastingdruk is lager dan de nominale belastingdruk van 25,8% door een correctie op de latente belastingschuld.

Lees meer ›20. Belastingen

21. Resultaat aandeel derden

Lees meer ›21. Resultaat aandeel derden