1. Goodwill

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

7.073

-

Afschrijvingen

-707

-

 

6.366

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

-

7.073

Afschrijvingen

-707

-707

 

-707

6.366

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

7.073

7.073

Afschrijvingen

-1.414

-707

 

5.659

6.366

De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust.

Portefeuillerechten

Voor een toelichting op portefeuillerechten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans onder de toelichting portefeuillerechten.