Connectiviteitstabel

In onderstaande tabel zijn de thema’s verder uitgewerkt naar indicatoren, doelstellingen, resultaten en impact en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals. De tabel laat zien wat we afgelopen jaar per thema hebben gerealiseerd en wat we van plan zijn in de toekomst.

Connectiviteitstabel

Thema

Topic

Target 2023

Realisatie 2022

Beschrijving

Impact Bovemij

SDG

Duurzame product en diensten

Tevreden klanten

Net Promoter Score (NPS): Bovemij Zakelijk +8 voor 2023

Bovemij Zakelijk +9
ViaBOVAG.nl -34
Autotrust +28
Autogarantie +53

Tevreden klanten die ons aanbevelen bij vrienden. Familie of collega's

Bovemij is de partner voor de mobiliteit op het gebied van verzekeringen, garanties, data en financieringen

8 + 12

Werkgeluk

Aantrekkelijke werkgever

Ziekteverzuim Bovemij breed < 5%

5,8%

Bevorderen van duurzaamzame inzetbaarheid van medewerkers binnen Bovemij

Het behouden van goed gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers is van belang voor de continuïtet van de onderneming

8 + 10

Werkgeluk

Aantrekkelijke werkgever

Net Promoter Score (NPS)

nvt - nieuw

Bevorderen van het zijn van een interessante en aantrekkelijke werkgever. De Net Promoter Score geeft aan in hoeverre medewerkers anderen aanraden om bij Bovemij te komen werken

Het vinden van goed gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers is van belang voor de continuïtet van de onderneming

8 + 10

Werkgeluk

Tevreden medewerkers

8 overall score Medewerker Tevredenheids Onderzoek (MTO)

geen meting in 2022

De mate waarin medewerkers aangeven tevreden te zijn met hun werk en de daarbij horende omgeving, te meten aan de hand van algemeen oordeel MTO

Bovemij schept een klimaat waarin medewerkers gelukkig en content zijn

2 + 3

Maatschappelijke betrokkenheid

Betrokken medewerkers

50 collega's dragen bij aan JINC activiteit

30 collega's

Medewerkers zijn maatschappelijk betrokken en nemen deel aan de samenwerking met JINC door een stage of sollicitatietraining te verzorgen

Bovemij laat zien dat zij maatschappelijk betrokken is en benadrukt het belang van gelijke kansen voor iedereen

10

Aandacht voor milieu

Duurzame reisbewegingen

40%

34,6%

Percentage van de reisbewegingen woon-werkverkeer is duurzaam

Bovemij heeft aandacht voor het milieu en de CO2-uitstoot

7 + 9

Aandacht voor milieu

Emmissievrij wagenpark

35%

30%

Percentage van het totale wagenpark van Bovemij dat emmissievrij is

Bovemij heeft aandacht voor het milieu en de CO2-uitstoot

7 + 9

Maatschappelijke betrokkenheid

Inkoop duurzaam verantwoord

70%

61%

Percentage inkopen vanuit Facilitair dat als duurzaam is te kwalificeren

Bovemij is maatschappelijk betrokken en neemt zoveel als mogelijk af van lokale en duurzame onderdemers

10

Aandacht voor milieu

Afval scheiding en recycling

Locatie Amsterdam afvalscheiding en intentie overige locaties

Locatie Nijmegen afvalscheiding

Afvalstromen separaat verzamelen en recyclen

Bovemij heeft aandacht voor het milieu en wil de hoeveelheid restafval verminderen

13

Samenwerkingspartners

Vaststellen criteria voor samenwerking

Criteria vastgesteld en onderdeel van proces selectie nieuwe partners

Bovemij vraagt bij haar partners het duurzaamheidsbeleid op.

Vaststellen van de criteria van duurzaamheid die gebruikt gaan worden bij de selectie van nieuwe samenwerkingspartners

Bij de selectie van nieuwe partners werkt Bovemij samen met partners die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van Bovemij

8 + 17

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Bovemij belegt niet in bedrijven met een 'UN Global Compact Fail' en/of een lage MSCI ESG rating

nvt - nieuw

Beleggen in aandelenfondsen waarvan de samenstelling minimaal voldoet aan bepaalde ESG-criteria

Op kwartaalbasis aan de hand van rapportages in de ALCO bespreken en indien niet wordt voldaan aanspreken van de fondsmanager om verbetering te bereiken

13

Producten en diensten

Producten en diensten

** Nader uit te werken na oplevering van de businessplannen van de bedrijfsonderdelen