19. Andere lasten

De andere lasten bedragen in 2022 € 1.750.000 in verband met een voorgenomen besluit van de DNB tot het opleggen van een boete van € 2.000.000 en een verlaging van de boete door de AFM met € 250.000 (2021: € 2.000.000). De in 2021 opgenomen éénmalige last van € 2.237.000 betreft de afkoop van het onvoorwaardelijke recht op indexatie van pensioen voor oud-medewerkers die vallen onder de onvoorwaardelijke indexatieregeling.