Duurzaam ondernemen

De uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energietransitie, gezondheid en welzijn zijn enorm. Wij zijn ervoor om mobiliteitsbedrijven succesvol te laten ondernemen; Bovemij is van en voor de branche.

Lees meer ›Duurzaam ondernemen

Onze organisatie

Sinds 1 januari 2022 maken we binnen Bovemij onderscheid tussen bedrijfsonderdelen die producten en diensten leveren en ondersteunende bedrijfsonderdelen die dat niet doen.

Lees meer ›Onze organisatie

Terugblik op 2022

Bovemij was de afgelopen jaren tamelijk intern gericht. Dat had onder andere te maken met de forse investeringsagenda, mede gericht op het versterken van ons fundament, en de druk die deze op onze organisatie legde.

Lees meer ›Terugblik op 2022

Markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen

Het afgelopen jaar was roerig door de geopolitieke situatie en de economische en maatschappelijke gevolgen.

Lees meer ›Markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen

Onze medewerkers

Bovemij maakt zich klaar voor de toekomst en de toekomstige marktvraag. Wat vraagt de markt van ons en hoe kunnen we die het beste bedienen?

Lees meer ›Onze medewerkers

Medewerkers in cijfers

In 2022 is het personeelsbestand nagenoeg gelijk gebleven. We hebben kritisch gekeken naar kosten en dus ook naar het invullen van vacatures.

Lees meer ›Medewerkers in cijfers

Vooruitblik

Het financieel resultaat van 2022 heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering in de komende jaren.

Lees meer ›Vooruitblik

Risicomanagement

Ondernemerschap en risicobeheersing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het jaarverslag van de verzekeraar is risicomanagement dan ook beschreven als een integraal onderdeel van het gevoerde kapitaalbeleid.

Lees meer ›Risicomanagement

Het aandeel

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€ 8.000.000,-) en is verdeeld in veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen, elk met een nominale waarde van twintig eurocent (€ 0,20).

Lees meer ›Het aandeel

Financiële resultaten  

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekerings-, financierings- en data- & platformactiviteiten.

Lees meer ›Financiële resultaten