20. Belastingen

De effectieve belastingdruk is -22,9% (2021: 29,1%). De belastingdruk is lager dan de nominale belastingdruk van 25,8% door een correctie op de latente belastingschuld. In de jaarrekening 2021 zijn de latente belastingschulden gewaardeerd tegen het toekomstige vennootschapsbelasting tarief van 25%. In 2022 is het tarief vanaf 2023 vastgesteld op 25,8%.