1. Immateriële vaste activa

Software

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

14.506

22.135

Afschrijvingen

-9.886

-15.087

 

4.620

7.048

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Wijzigingen groep - investeringen

-

536

Wijzigingen groep - afschrijvingen

-

-336

Investeringen

1.348

2.560

Afschrijvingen

-639

-2.133

Desinvesteringen

-127

-8.452

Afschrijvingen desinvesteringen

94

7.670

Bijzondere waardeverminderingen

-

-2.273

 

676

-2.428

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

15.727

14.506

Afschrijvingen

-10.431

-9.886

 

5.296

4.620

In 2021 zijn er aanzienlijke kosten gemaakt voor het op- en uitbouwen van het platform viaBOVAG.nl. De gerelateerde omzet is gegroeid, maar achtergebleven bij de initiële omzetverwachtingen. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een bijzondere waardevermindering van € 2.273.000.

Goodwill

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

7.226

-

Afschrijvingen

-723

-

 

6.503

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

-

7.226

Afschrijvingen

-723

-723

 

-723

6.503

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

7.226

7.226

Afschrijvingen

-1.446

-723

 

5.780

6.503

De goodwill heeft betrekking op de aankoop van Autotrust in 2021.

Portefeuillerechten

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

  

Aanschaffingskosten

-

2.539

Afschrijvingen

-

-2.539

 

-

-

   

Mutaties in de boekwaarde

  

Investeringen

-

-

Afschrijvingen

-

-

Desinvesteringen

-

-2.539

Afschrijvingen desinvesteringen

-

2.539

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

 

-

-

   

Stand per 31 december

  

Aanschaffingskosten

-

-

Afschrijvingen

-

-

 

-

-

De portefeuillerechten betreffen de winstrechten op de portefeuilles die bij aankoop van het 50%-aandeel van Bovemij Services Holding B.V. zijn geactiveerd. Op deze portefeuillerechten heeft een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden, omdat Bovemij de winstverwachtingen op de overgenomen portefeuilles naar beneden heeft moeten bijstellen.