18. Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

2022
(in duizenden euro's)

Bovemij Financieringen

RDC en platforms

Autotrust

Bovemij Juridische Diensten

Helder

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2022

Omzet

29.248

19.537

6.866

255

-

202

-247

55.861

Kostprijs v/d omzet

20.126

2.351

4.255

21

-

-

-1.311

25.442

 

9.122

17.186

2.611

234

-

202

1.064

30.419

Beheerskosten

8.547

28.558

2.923

216

-

5.480

-

45.724

Overige baten(+) en lasten(-)

-3

-

-

-

 

-

-

-3

Totaal

572

-11.372

-312

18

-

-5.278

1.064

-15.308

2021
(in duizenden euro's)

Bovemij Financieringen

RDC en platforms

Autotrust

Bovemij Juridische Diensten

Helder

Holding en Bovemij Interne Diensten

Eliminaties

Totaal 2021

Omzet

31.709

19.633

6.179

283

1.113

204

-1.837

57.284

Kostprijs v/d omzet

21.035

8.251

3.505

19

1.051

-

-2.519

31.342

 

10.674

11.382

2.674

264

62

204

682

25.942

Beheerskosten

9.173

27.668

1.757

243

74

10.298

-

49.213

Overige baten(+) en lasten(-)

-1.323

23

-

-

-

-

-

-1.300

Totaal

178

-16.263

917

21

-12

-10.094

682

-24.571

De omzet bij de platforms is gestegen met € 477.000 maar daalde daartegen bij RDC waardoor de omzet in 2022 uitkomt op € 19.537.000 (2021: € 19.633.000). De kostprijs van de omzet is, mede door de bijzondere waardevermindering van € 2.273.000 in 2021 en een her allocatie van de Beheerskosten in 2022 verder gedaald. Dit leidt, ondanks een verlies in 2022, tot een verbetering van het resultaat.

Onder de overige baten en lasten is bij Bovemij Financieringen een bijzondere waardevermindering verantwoord van € 3.000 (2021: € 1.323.000). Deze waardevermindering betreft een voorziening van het debiteurensaldo van de leaseportefeuille.