Technische rekening

(in duizenden euro's)

 

2022

2021

    

Verdiende premie eigen rekening

13

  

Premies

   

-Bruto

 

384.855

366.488

-Aandeel herverzekeraars

 

10.692

13.787

  

374.163

352.701

    

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

-16.396

-8.760

-Aandeel herverzekeraars

 

2.469

2.949

  

-18.865

-11.709

    
  

355.298

340.992

    

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

 

-22.557

14.752

    

Schade eigen rekening

14

  

Schaden

   

-Bruto

 

221.651

205.981

-Aandeel herverzekeraars

 

12.022

10.608

  

209.629

195.373

    

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

9.053

-12.045

-Aandeel herverzekeraars

 

1.115

706

  

7.938

-12.751

    

Wijziging overige technische voorzieningen

 

812

5

    
  

218.379

182.627

    

Bedrijfskosten

15

  

Acquisitiekosten

 

57.704

55.314

Wijziging overlopende acquisitiekosten

 

-3.669

-3.319

Beheers- en personeelskosten

 

48.730

40.909

Provisie van herverzekeraar

 

-341

-1.359

  

102.424

91.545

    

Resultaat technische rekening

 

11.938

81.572