Premies

De premies worden nagenoeg volledig gerealiseerd in Nederland. Voor de opsplitsing naar branches wordt verwezen naar het overzicht resultaat technische rekening per branchegroep.

Resultaat technische rekening per branchegroep

 

Ongevallen en ziekte

Motorrijtuigen aansprakelijkheid

(in duizenden euro’s)

2022

2021

2022

2021

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

31.100

37.583

133.122

125.178

-Aandeel herverzekeraars

1.340

1.358

4.733

3.940

 

29.760

36.225

128.389

121.238

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-193

531

-929

218

-Aandeel herverzekeraars

88

242

-95

2.136

 

-281

289

-834

-1.918

 

29.479

36.514

127.555

119.320

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-3.724

3.286

-10.372

6.469

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

27.025

42.084

76.841

69.956

-Aandeel herverzekeraars

1.411

1.376

3.857

7.419

 

25.614

40.708

72.984

62.537

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

-9.603

-19.391

13.159

7.118

-Aandeel herverzekeraars

694

496

292

-118

 

-10.297

-19.887

12.867

7.236

     

Wijziging overige technische voorzieningen

-88

-326

427

268

     
 

15.229

20.495

86.278

70.041

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

5.224

5.603

16.417

16.725

Wijziging overlopende acquisitiekosten

388

-109

207

-160

Beheers- en personeelskosten

2.290

2.603

17.415

14.954

Provisie van herverzekeraars

-300

-320

1

-533

 

7.602

7.777

34.040

30.986

     

Resultaat technische rekening

2.924

11.528

-3.135

24.762

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Casco

Brand en andere schade aan goederen

(in duizenden euro’s)

2022

2021

2022

2021

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

185.186

166.095

17.696

19.196

-Aandeel herverzekeraars

3.221

3.066

4.291

4.313

 

181.965

163.029

13.405

14.883

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-14.849

-9.069

256

278

-Aandeel herverzekeraars

-9

1.299

-569

-304

 

-14.840

-10.368

825

582

 

167.125

152.661

14.230

15.465

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-6.597

3.885

-614

372

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

92.518

75.818

14.619

7.609

-Aandeel herverzekeraars

838

676

5.888

1.004

 

91.680

75.142

8.731

6.605

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

5.031

123

82

1.851

-Aandeel herverzekeraars

221

-4

250

440

 

4.810

127

-168

1.411

     

Wijziging overige technische voorzieningen

427

11

11

161

     
 

96.917

75.280

8.574

8.177

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

32.304

28.306

1.641

2.626

Wijziging overlopende acquisitiekosten

-4.276

-3.221

102

117

Beheers- en personeelskosten

23.927

18.416

2.778

2.764

Provisie van herverzekeraars

-

-345

-

-

 

51.955

43.156

4.521

5.507

     

Resultaat technische rekening

11.656

38.110

521

2.153

Resultaat technische rekening per branchegroep (vervolg)

 

Overige branches

Totaal

(in duizenden euro’s)

2022

2021

2022

2021

     

13. Verdiende premies eigen rekening

    

Premies

    

-Bruto

17.751

18.436

384.855

366.488

-Aandeel herverzekeraars

-2.893

1.110

10.692

13.787

 

20.644

17.326

374.163

352.701

Wijziging technische voorziening voor niet-verdiende premies en lopende risico's

    

-Bruto

-681

-718

-16.396

-8.760

-Aandeel herverzekeraars

3.054

-424

2.469

2.949

 

-3.735

-294

-18.865

-11.709

 

16.909

17.032

355.298

340.992

     

Toegerekende opbrengst uit beleggingen

-1.250

740

-22.557

14.752

     

14. Schade eigen rekening

    

Schaden

    

-Bruto

10.648

10.514

221.651

205.981

-Aandeel herverzekeraars

28

133

12.022

10.608

 

10.620

10.381

209.629

195.373

Wijziging technische voorziening voor te betalen schaden

    

-Bruto

384

-1.746

9.053

-12.045

-Aandeel herverzekeraars

-342

-108

1.115

706

 

726

-1.638

7.938

-12.751

     

Wijziging overige technische voorzieningen

35

-109

812

5

     
 

11.381

8.634

218.379

182.627

     

15. Bedrijfskosten

    

Acquisitiekosten

2.118

2.054

57.704

55.314

Wijziging overlopende acquisitiekosten

-90

54

-3.669

-3.319

Beheers- en personeelskosten

2.320

2.172

48.730

40.909

Provisie van herverzekeraars

-42

-161

-341

-1.359

 

4.306

4.119

102.424

91.545

     

Resultaat technische rekening

-28

5.019

11.938

81.572